ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

Created on: February 15, 2024
Modified on: February 15, 2024

Орендодавець (landlord)- це власник майна, який здає його в оренду або найм іншій особі – орендарю.

 

Права орендодавця

Згідно із законодавством, орендодавець має право:

 • Встановлювати орендну плату та отримувати її в повному обсязі від орендаря в призначений день її сплати.
 • (Орендодавці повинні переконатися, що вони розуміють закони, які застосовуються до них при встановленні орендної плати залежно від того, де знаходиться орендоване житло.  Натисніть тут для отримання додаткової інформації про встановлення орендної плати).
 • Розірвати договір оренди в перші шість місяців без причини, якщо не укладено договір на визначений термін. Після шести місяців орендодавець може розірвати договір оренди тільки з певних причин.
 • Бути поінформованим про те, хто проживає в помешканні, і вирішувати, чи дозволяти орендарю здавати житло в суборенду або переуступати його (це не стосується Approved Housing Body).
 • Бути поінформованим про будь-який необхідний ремонт і мати розумний доступ з боку орендаря для його проведення.
 • Передавати будь-які суперечки на розгляд Residential Tenancies Board (RTB), якщо оренда була зареєстрована на законних підставах.

 

Обов’язки орендодавця

Орендодавець зобов’язаний:

 • Зареєструвати оренду протягом одного місяця від початку оренди. Натисніть тут, щоб зареєструвати договір оренди.
 • Надавати орендарям квитанцію, виписку або орендну книгу, яка підтверджує сплату орендної плати та будь-яких інших платежів (наприклад, за комунальні послуги), отриманих орендодавцем.
 • Переконатися, що нерухомість відповідає мінімальним стандартам законодавства.
 • Підтримувати житло в тому стані, в якому воно було на початку оренди.
 • Відшкодовувати орендарям витрати на ремонт, який вони провели за погодженням з орендодавцем, але орендодавець не провів його в розумні строки.
 • Застрахувати майно (орендодавець зобов’язаний застрахувати лише будівельні конструкції житла. Якщо неможливо отримати страховку, або якщо її вартість є необґрунтованою, цей пункт не застосовується. Орендар повинен застрахувати свої особисті речі).
 • Сплачувати податки на нерухомість і будь-які інші збори, за які орендар не несе відповідальності.
 • Надати орендареві свою контактну інформацію (або агенту, який працює від імені орендодавця).
 • Розірвати договір оренди відповідно до законодавства. Натисніть тут  для отримання додаткової інформації про те, як правильно розірвати договір оренди.
 • Негайно повернуть орендареві заставу в кінці оренди, якщо тільки вона не була утримана на законних підставах. Орендодавець може вирахувати будь-яку заборгованість з орендної плати, неоплачені рахунки або вартість пошкоджень, що перевищують нормальний знос житла. Якщо орендар достроково розриває договір оренди, орендодавець може вирахувати понесені збитки.
 • Періодично перевіряти житло.
 • Переконатися, що в розпорядженні орендаря є сміттєві баки.

 

Відповідно до Закону про рівний статус (Equal Status Act 2000), орендодавець не може відмовити в оренді житла через стать, сімейний стан, сімейний статус, сексуальну орієнтацію, релігію, вік, інвалідність, расу, отримання державних житлових виплат або приналежність до Travelling Community.