ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ПРИЗОВНИКІВ, ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ТА РЕЗЕРВІСТІВ ЗА КОРДОНОМ

Created on: January 11, 2024
Modified on: February 6, 2024

Стаття 65 Конституції України передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Кожен громадянин має обов’язок перед рідною країною. Так, в кожного громадянина відповідно до Конституції України та Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (далі – Закон) є обов’язок захищати свою Вітчизну, її недоторканність і цілісність території. Для підготовки Збройних сил України Закон встановлює військовий обов’язок, який включає:

 • підготовку осіб до військової служби;
 • приписку до ділянок призову;
 • прийняття на службу (за контрактом або за призовом);
 • проходження такої служби;
 • перебування в запасі;
 • військовий резерв;
 • військовий облік.

 

Військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення особовим складом у мирний час та в особливий період.

Військовому обліку підлягають:

 • призовники від 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 • військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі;
 • жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність;
 • за власним бажанням – жінки , які мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021  № 313.

 

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних, зокрема, перебувати на військовому обліку:

–  за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання;

–  за місцем роботи (навчання);

–  у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

 

Процедура взяття на тимчасовий консульський облік виписана в постанові Кабміну від 29 січня 2020 року № 85. Відповідна заява міститься в додатку 4 до вказаної постанови. Її можна подати:

 • особисто;
 • поштою;
 • в електронній формі.

 

До заяви необхідно додати пакет документів, перелік яких міститься в пункті 12 вказаної вище постанови.

Перебування на тимчасовому консульському обліку можливе лише в одній державі та строком на 1 рік. Такий строк можна продовжити на період дії дозволу іноземної держави на проживання, але не більше ніж на 5 років.

Особам, які вже стоять на консульському обліку не потрібно вчиняти жодних додаткових дій.

Закордонні дипломатичні установи України інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу.

Також дипломатичні установи:

сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомляють у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку;

ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком. Список зберігається в закордонній дипломатичної установі України протягом п’яти років).

Призовники, військовозобов’язані та резервісти в разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку.

Відповідальність за правопорушення пов’язані з військовим обліком

Чинним законодавством України за правопорушення, пов’язані з військовим обліком, встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період – тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Кримінальна відповідальність

Частина 1 статті 337 Кримінального кодексу України передбачає, що ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідною уповноваженою на це особою, карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.